Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί όλες τις θερμό-υδραυλικές και υδραυλικές εργασίες αποχετευτικές καθώς και εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Με εξειδικευμένο προσωπικό σε κάθε είδους υδραυλικές και θερμουδραυλικές εργασίες .Με υλικά και τεχνικές συνδυασμένες με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις .Εγκαταστάσεις με όλων των ειδών των σωληνώσεων. Κατασκευή κεντρικής θέρμανσης.

  1. Ύδρευσης
  2. Αποχέτευσης
  3. Θέρμανσης
  4. Αερίου