Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Η Αντώνιος Σταυρακίδης Α.Ε και όλες οι εταιρίες του ομίλου τηρούν αυστηρά πρότυπα σε ότι αφορά την ανακύκλωση και την ασφαλή απόρριψη υλικών. Έχουμε μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες ανακύκλωσης αναλόγως το είδος των υλικών προς διαχείριση. Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας.

Photo by Artem Beliaikin on Unsplash