Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων που παρουσιάζονται ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ AE. – Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευσή τους χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας.

Στοιχεία εταιρείας
A.ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ AE – ΑΦΜ: 094309920 – ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΑΣ – ΈΔΡΑ : Παρ.Φιλίππου 30 ΕΔΕΣΣΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται σ’ αυτήν συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους.
Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, τεκμαίρετε ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές.
Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Τα Προσωπικά σας Στοιχεία
Το https://stavrakidis.gr εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε αθέμιτο τρόπο, δεν αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται, πωλούνται, εκμισθώνονται ή ανταλλάσσονται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003 και από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Υποβάλλοντας τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

1.Ιδιοκτησία / Εμπορικά Σήματα
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και το λογότυπο https://stavrakidis.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ AE » και το διακριτικό τίτλο «stavrakidis.gr». Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

2.Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλος ο σχεδιασμός της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ AE , με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της παρούσας ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στην ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ AE ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν.

3.Περιορισμοί Ευθύνης
Το https://stavrakidis.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων, ενώ επίσης προβάλλονται φωτογραφίες προϊόντων σε μεγέθυνση για να προβληθούν οι λεπτομέρειές τους.
Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, διαφοροποίηση για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη το https://stavrakidis.gr. Η απόκλιση των χρωμάτων μπορεί κυμαίνεται στο 10%. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δυνατόν να περιέχουν σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά, απεικόνισης κ.ο.κ.), για τα οποία το https://stavrakidis.gr δεν φέρει καμία ευθύνη. Λόγω της φύσης των προϊόντων, μπορεί να υπάρχει απόκλιση της τάξεως του 5% στις αναγραφόμενες διαστάσεις.

4.Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το https://stavrakidis.gr επιφυλάσσεται για το δικαίωμα του να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα. Το https://stavrakidis.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, τη φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση το παρόν κείμενο θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.

5.Cookies
Το https://stavrakidis.gr χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στην ιστοσελίδα μας. Χωρίς τη χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: αποθήκευση αντAEιμένων στο καλάθι ή στη λίστα υπενθύμισης μεταξύ δύο επισκέψεών σας κ.α..
Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου, έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ/ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματος μας.

6.Newsletters (Ενημερωτικά Δελτία)
Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει τα newsletters με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.
Η εταιρία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

7.Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του https://stavrakidis.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κάθε διαφορά σύμφωνα με το Νόμο που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξ αιτίας αυτής θα υποβάλλεται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών.

8.Επιστροφές προϊόντων
Η εταιρεία ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ AE δεν δέχεται επιστροφές σε προϊόντα Ειδικής Παραγγελίας.

9.Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Όλα τα έπιπλα που πωλούνται απο το διαδικτυακό μας κατάστημα, κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή. Εϊναι σαφώς εξατομAEυμένα και δεν χωράει για αυτά το δικαίωμα υπαναχώρησης κατα την πώληση τους σύμφωνα με το άρθρο 3Β του νόμου 2251/1994.

Για τα προϊόντα που πωλούνται απο το διαδικτυακό μας κατάστημα και δεν κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει απο την εξ αποστάσεως σύμβαση ή την σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα απο τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι του Ν.2251/1994. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές μέρες απο την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο αποδεικνύεται απο αυτόν, διαφορετικό απο τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών.Σημειώνεται ότι ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Προκειμένου να ασκείσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε απο την σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση που θα αποσταλέι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@stavrakidis.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (κατεβάστε το έντυπο), χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωση σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.