Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Οικοδομικές Εργασίες

Αναλαμβάνουμε:

  1. Διάφορων ειδών επισκευές
  2. Διάφορων ειδών κατασκευές
  3. Χωματουργικές εργασίες
  4. Κτισίματα-σοβάδες
  5. Εργασίες Μπετόν (κατασκευή μπετόν παντός τύπου από έμπειρο ,εξειδικευμένο συνεργείο.)
Σιδηρουργικές εργασίες