Αποξηλώσεις

Η εταιρεία Σταυρακίδης Αντώνιος Α.Ε αναλαμβάνει κάθε είδους αποξηλώσεις και γκρεμίσματα με εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλα εξοπλισμένο. Πραγματοποιεί αποξηλώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων ,ηλεκτρολογικών , υδραυλικών κουφωμάτων και γυψοσανίδας.

Οι Πελάτες μας