Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:
  1. Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους με ειδικευμένο και άριστο προσωπικό το οποίο εξελίσσεται συνεχώς σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες.
  2. Αναβάθμιση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
  3. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
  4. Μελέτη – ανάπτυξη.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση συντήρηση

  1. Εγκαταστάσεις φωτισμού κτιρίων και βιομηχανικών μονάδων .
  2. Εγκαταστάσεις και φωτισμός κίνησης
  3. Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης συναγερμού.
  4. Μεγαφωνικές και μικροφωνικές εγκαταστάσεις.
  5. Εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων.
Photo by M.Mahmoudi