Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Γυψοσανίδες

Οροφές

  • Οροφές με πτυχωτές λωρίδες
  • Κρυφός φωτισμός με τόξο 90°
  • Κυματοειδής Οροφή
  • Κλιμακωτή Οροφή με κρυφό φωτισμό
  • Θόλοι

Τα προφίλ προορίζονται για την κατασκευή μεταλλικού σκελετού σε τοίχους και οροφές.

  1. Αναρτήσεις ειδών Υγιεινής
  2. Θυρίδες επισκέψιμες
  1. Αρμολόγηση Γυψοσανίδων
  2. Στεγανοποίηση

Οι οροφές είναι απόλυτα σημαντικό να συνυπάρχουν αρμονικά με τον άνθρωπο και να παρέχουν ταυτόχρονα την καλύτερη , δυνατή τεχνική επίδοση σε κάθε περίπτωση.

Ειδικές Γυψοσανίδες

Συμπαγής δομική πλάκα γύψου και ινών σελουλόζης με μεγάλο ειδικό βάρος , σκληρή επιφάνεια και υψηλές αντοχές. Χρησιμοποιείται σε χώρους που απαιτούν αντοχή στα κτυπήματα.

Ειδικές δοκιμές γυψοσανίδες που ανταποκρίνονται στις πιο σκληρές απαιτήσεις παθητικής πυρασφάλειας.Ο ειδικός πυράντοχος πυρήναστους έχει βάση το γύψο και τον περλίτη και περικλείεται από άκαυστο υαλούφασμα.

Γυψοσανίδες με κυκλική, τετράγωνη ή ακανόνιστη διάτρηση.

Γυψοσανίδες υψηλής πυκνότητας για εφαρμογές με μεγάλες απαιτήσεις ηχομόνωσης.

Γυψοσανίδες με χαρτί επενδυμένο με ανθρακονήματα για χώρους προστατευόμενους από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Γυψοσανίδες με εργοστασιακά επικολλημένο φύλλο μολύβδου σε πάχη από 0,5 έως 3,00mm για τοιχοποιίες και οροφές σε χώρους όπου απαιτείται ακτινοπροστασία.

Γυψοσανίδες Εργοστασιακά, λοξά διαμορφωμένα και τα τέσσερα άκρα τους ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αρμολόγηση.

charlesdeluvio-6fA1ldyxSbw-unsplash_cr