Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία Σταυρακίδης Αντώνιος Α.Ε. ασχολείται και με Φωτοβολταϊκά και Αιολικά συστήματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί από τις πιο ήπιες μορφές ενέργειας που έχει ξεκινήσει και δίνει ενεργειακές και φιλικές ως προς το περιβάλλον λύσεις.
Η λειτουργία του Φωτοβολταϊκού συστήματος στηρίζετε στις βασικές ιδιότητες των ημιαγωγών υλικών σε ατομικό επίπεδο. Όταν το φώς προσπίπτει σε μια επιφάνεια είτε ανακλάται , είτε την διαπερνά , είτε απορροφάται από το υλικό της επιφάνειας .Η απορρόφηση του φωτός ουσιαστικά σημαίνει την μετατροπή του σε μια άλλη μορφή ενέργειας η οποία συνήθως είναι η θερμότητα.

Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Φωτοβολταϊκά ,πάνελ, Ηλιακά ,Solar Panels.Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ είναι το κύριο μέρος ενός φωτοβολταϊκού πάνελ είναι το κύριο μέρος ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και έχουν την δυνατότητα να παράγουν απευθείας ηλεκτρικό ρεύμα κάτω από την επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας με την χρήση του φωτοβολταικού φαινομένου.

Κατηγορίες Φωτοβολταϊκών πλαισίων
  1. Φωτοβολταϊκά Πάνελ σε διασυνδεδεμένα συστήματα.
  2. Φωτοβολταϊκά Πάνελ σε αυτόνομα συστήματα.
  3. Φωτοβολταϊκά Πάνελ σε συστήματα ενσωματωμένα στην δομή κτιρίων.
Φωτοβολταϊκα Πάρκα

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα ή φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι υπάρχει φυσική ένωση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα συστήματα (σπίτια , τροχόσπιτα , κλπ)

Ένα αυτόνομο Φωτοβολταικό σύστημα είναι μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από Φωτοβολταϊκές

Κατηγορίες εφαρμογών Φωτοβολταϊκών συστημάτων
Καταναλωτικά προϊόντα (1mw-100wp)

Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές , μικρής κλίμακας ισχύος όπως τροχόσπιτα , σκάφη αναψυχής , εξωτερικός φωτισμός κήπων.

Αυτόνομα ή απομονωμένα συστήματα (100wp-200k wp)

Στην κατηγορία αυτήν συγκαταλέγονται συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και μικρούς οικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.