ΕΣΠΑ 2017

Επιτέλους ανακοινώθηκε η έναρξη της Δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Κύκλος" του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Μόλις ανακοινώθηκε η έναρξη της δράσης που στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης

Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων

Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)

και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Οι οποίες επιδοτούνται για: τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.

Επίσης επιδοτούνται με: 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Είναι σύνολο 3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους εντός του έτους  οι οποίες είναι οι παρακάτω

- 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017 -2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017 -3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα να επικοινωνήσουν με το 6944578999 ή στο email info@stavrakidis.gr

ή στο 801 11 12000 (ώρες γραφείου)

images (1)

Οι Πελάτες μας