Κλιματισμός

Η εταιρεία Σταυρακίδης Αντώνιος Α.Ε αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται διαφόρων είδη κληματισμού.
Αναλαμβάνει την μελέτη κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων κλιματισμού (τοπικές και κεντρικές για θέρμανση και ψύξη κτιρίων).Έχει μελετήσει και κατασκευάσει πολλές εγκαταστάσεις συστημάτων σε κτίρια διαφόρων χρήσεων (γραφεία , κατοικίες και ξενοδοχεία).Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για θέρμανση και ψύξη κτιρίων.

Οι Πελάτες μας