Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Εξαερισμός

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως εγκατάστασης εξαερισμού –αερισμού. Έχουμε μελετήσει και κατασκευάσει πολλές εγκαταστάσεις εξαερισμού σε επαγγελματικούς χώρους διαφόρων χρήσεων (καφετέριες ,κουζίνες , εστιατόρια, γραφεία, καταστήματα, μπαρ) καθώς και σε χώρους κατοικιών που μας ενδιαφέρει η ποιότητα του αέρα.

Ένα σύστημα εξαερισμού –αερισμού επιτυγχάνει τα παρακάτω:
  1. Απομακρύνει τον ακάθαρτο αέρα του εσωτερικού χώρου .
  2. Διοχετεύει στον χώρο φρέσκο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.
Ένα σύστημα εξαερισμού αποτελείται από:
  1. Αξονικά εξαεριστήρες
  2. Εξαεριστήρες βιομηχανικής και οικιακής χρήσης.
  3. Βιομηχανικοί εξαεριστήρες αξονικού τύπου .
  4. Αεροκουρτίνες
  5. Φυγόκεντροι
  6. Εξαεριστήρες λουτρού
  7. AKOR