Τα έργα μας

Ακολουθήστε μας

Η εταιρεία Σταυρακίδης Αντώνιος Α.Ε αναλαμβάνει κάθε είδους αποξηλώσεις και γκρεμίσματα με εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλα εξοπλισμένο. Πραγματοποιεί αποξηλώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών κουφωμάτων και γυψοσανίδας.